چهارشنبه 19 مرداد 1401 | Wednesday, 10 August 2022
0
شنبه 23 مرداد 1400-11:18

اولین کتاب پزشکی ایران

به دنبال خدمات ارزنده عباس میرزا در تبریز برای اولین بار با بیماری آبله به صورت علمی مبارزه شد و مردم تبریز آبله کوبی شدند. پرشک مخصوص نایب السلطنه دستورالعملی برای انجام آبله کوبی به رشته تحریر درآورد که بعدها ترجمه و چاپ شد.
اولین کتاب پزشکی ایران

در سال ۱۲۰۸ هجری‌شمسی دکتر کورمک (پزشک مخصوص عباس‌میرزا) کتاب تعلیم نامه در اعمال آبله کوبی را در تبریز به زبان انگلیسی تألیف نمود.

تعلیم نامه در اعمال آبله کوبی اولین کتاب پزشکی است که در ایران نوشته شده و بعدها توسط میرزا محمد بن عبدالصبور خوئی به فارسی ترجمه و در باسمه‌خانه دارالسلطنه به چاپ رسید.


به اشتراک بگذارید: