شنبه 19 آذر 1401 | Saturday, 10 December 2022
0
پنجشنبه 3 آذر 1401-7:24

اختر؛ آغازگر انتشار مطبوعات برون‌مرزی

روزنامه اختر آغازگر انتشار مطبوعات برون‌مرزی ایران است که به مدت بیست‌و‌دوسال‌، بین سال‌های ۱۲۵۴ تا ۱۲۷۵ شمسی و ۱۸۷۵ تا ۱۸۹۶ میلادی منتشر شد. 
اختر؛ آغازگر انتشار مطبوعات برون‌مرزی

نخستین شماره روزنامه اختر در روز پنج‌شنبه برابر ۲۳دی۱۲۵۴ و۱۳ژانویه۱۸۷۶در استانبول‌ (عثمانی سابق) انتشار یافت.
روزنامه اختر به تشویق میرزا نجف قلی‌خان تبریزی، یکی از ماموران دولت ایران در پایتخت عثمانی و با حمایت سفیر ایران در دولت عثمانی، میرزا محسن‌خان معین‌الملک و کمک مالی دولت ایران و پشتوانه مالی میرزا‌مهدی تبریزی، تاجر ایرانی مقیم پایتخت عثمانی تاسیس شد. موسس و مدیریت روزنامه‌ با آقا محمد‌طاهر تبریزی قراچه‌داغی که در بیست‌و‌چهار سالگی براى تجارت از تبریز به استانبول مهاجرت و در آنجا اقامت گزیده بود و سردبیری آن با میرزا نجفعلی‌خان خویی مترجم و نایب سفارت ایران بود.

اختر در آغاز تاسیس‌، غیر از جمعه‌ها و یکشنبه‌ها، هر روز و پس‌ از مدتی‌ هفته‌ای‌ دوبار، شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها و در سال‌های‌ آخر هفته‌ای‌ یک‌‌بار در ۸صفحه‌ و با چاپ‌ سربی‌ انتشار می‌یافت‌‌.

در دوره ناصرالدین‌شاه بیش از ۵۰روزنامه در داخل و خارج کشور منتشر شد که یکی از مهم‌ترین آنان روزنامه «اختر» بود.

منبع: دنیای اقتصاد


به اشتراک بگذارید: