شنبه 9 مهر 1401 | Saturday, 01 October 2022
0
چهارشنبه 30 شهريور 1401-6:54

تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی برابر با ۱۹ آذرماه ۱۳۲۷ در ۳۰ ماده تصویب شد.
تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

در مقدمه این اعلامیه آمده است: ازآنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت وصلح را درجهان تشکیل می‌دهد، ازآنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق‌بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای شده است که روح بشریت را به عصیان وادانسته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و ازترس و فقر فارغ باشند به‌عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، ازآنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به‌عنوان آخرین علاج به قیام ضد ظلم و فشار مجبور نشود، از آنجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین‌الملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق اساسی بشر و مقام وارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجددا درمنشور، اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و درمحیط آزاد، وضع زندگی بهتر به وجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛ مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به‌وسیله تعلیم و تربیت، احترام به این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه درمیان خود ملل عضو و چه دربین مردم کشورهایی که درقلمرو آنها می‌باشند تامین شود.
منبع: دنیای اقتصاد


به اشتراک بگذارید: