پنجشنبه 9 تير 1401 | Thursday, 30 June 2022
0
چهارشنبه 1 تير 1401-6:10

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱ تیر ۱۳۷۷

خاطرات آیت الله هاشمی: بعد از نماز صبح با محافظان، براى کوهنوردى، از باغ فولادى در جماران تا قلة کوه در محل پاسگاه سپاه رفتیم. به‌خاطرکم‌خوابى دیشب، خسته شدم، ولى مقاومت‌کردم. انگشت پایم هم در کفش زخم برداشته بود. تا ساعت یازده، در منزل گزارش‌ها را خواندم. به دفتر کوشک رفتم.کارها را آورده بودند، انجام دادم.
خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱ تیر ۱۳۷۷

بعد از نماز صبح با محافظان، براى کوهنوردى، از باغ فولادى در جماران تا قلة کوه در محل پاسگاه سپاه رفتیم. به‌خاطرکم‌خوابى دیشب، خسته شدم، ولى مقاومت‌کردم. انگشت پایم هم در کفش زخم برداشته بود. تا ساعت یازده، در منزل گزارش‌ها را خواندم. به دفتر کوشک رفتم.کارها را آورده بودند، انجام دادم. از سونا و استخر استفاده‌کردم.

عصر به خانه برگشتم. در گزارش‌ها، استیضاح [آقای عبدالله نوری]، وزیرکشور و پیروزى [تیم ملی فوتبال] ایران بر آمریکا، سخت مورد توجه است. خارجى‌ها، سقوط آقاى نورى را ضربه کارى بر پیکرِکابینه آقاى [سیدمحمد] خاتمى، [رییس‌جمهور]  و شروع تهاجم عملى جناح مقابل به جناح او مى‌دانند و جانبدارى مى‌کنند.

عصر و شب بچه‌ها جمع شدند. غذاى نذرى از منزل پدرزن آقاى [محمدجواد] اقبالى، فرمانده محافظان آوردند. عفت از مشهد، خبر رسیدن و سلامتى را داد.

منبع: انتخاب


به اشتراک بگذارید: